Politica DSD MEDIA SOLUTION SRL privind prelucrarea și protecția datelor cu caracter personal

Cuprins

Despre această Politică de confidențialitate

 1. Cine suntem și cum ne puteți contacta
 2. Categorii de date cu caracter personal prelucrate
 3. Scopurile prelucrării datelor cu caracter personal
 4. Temeiurile în baza cărora DSD MEDIA SOLUTION SRL prelucrează datele cu caracter personal
 5. Sursele din care colectăm datele cu caracter personal
 6. Destinatarii datelor cu caracter personal prelucrate
 7. Pentru cât timp prelucrăm datele cu caracter personal?
 8. Cum protejăm datele cu caracter personal pe care le prelucrăm?
 9. Drepturile persoanelor vizate, care pot fi exercitate în legătură cu prelucrarea datelor lor de către DSD MEDIA SOLUTION SRL?
 10. Ce trebuie să aibă în vedere persoanele vizitatoare ale website-ului care nu au împlinit vârsta de 18 ani?
 11. Politica de utilizare cookie-uri și tehnologii similare

Acordul Utilizatorului

Despre această Politică de confidențialitate

La DSD MEDIA SOLUTION SRL (denumită în continuare “Salut Photobooth” sau “noi”) ne preocupăm ca datele cu caracter personal ale tuturor persoanelor fizice cu care interacționăm să fie prelucrate în conformitate cu dispozițiile legale aplicabile și cu standardele de securitate și confidențialitate.

În cele ce urmează vă prezentăm politica noastră în acest domeniu foarte important, pe care ne angajăm să o revizuim la anumite intervale de timp, în vederea îmbunătățirii ei continue. Prin această Politică înțelegem să ne îndeplinim față de toate persoanele fizice ale căror date cu caracter personal le prelucrăm în cadrul activității noastre obligația de informare în conformitate cu prevederile art. 13 -14 din Regulamentul UE nr. 679/2016 sau Regulamentul general privind protecția datelor (denumit în continuare „GDPR”).

Vă vom prezenta în continuare ce categorii de date cu caracter personal prelucrăm în cadrul activității noastre, cine sunt persoanele vizate de această prelucrare, în ce scopuri utilizăm datele cu caracter personal, către cine le dezvăluim sau le transferăm, cât timp le păstrăm, în ce fel asigurăm securitatea lor, precum și care sunt drepturile pe care persoanele vizate și le pot exercita în legătură cu această prelucrare.

1.Cine suntem și cum ne puteți contacta

DSD MEDIA SOLUTION SRL este o companie de prestări servicii, persoană juridică română, înscrisă la Oficiul Național al Registrului Comerțului sub numărul J35/28/2020, având codul unic de înregistrare nr. 42084899 și următoarele date de contact: telefon 0752 953 578, adresa de e-mail: salutphotobooth@gmail.com, website salutphotobooth.ro. DSD MEDIA SOLUTION SRL oferă servicii de servicii de fotografiere și tipărire instant la evenimente diverse.

Pentru orice întrebare, sugestie sau preocupare cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, ne poți contacta pe adresa de email: salutphotobooth@gmail.com. DSD MEDIA SOLUTION SRL prelucrează în calitate de operator date cu caracter personal astfel cum este prezentat detaliat în cele ce urmează.

2.Categorii de date cu caracter personal prelucrate

Datele cu caracter personal pe care le solicităm sau le colectăm doar atunci când sunt oferite în mod voluntar, pot fi: date firmă, nume și prenume, adresa de e-mail, număr de telefon, fotografii și videoclipuri.

Tipurile de date pe care le colectăm și cum le folosim ulterior:

 • Adresa de e-mail: pentru a-ți trimite informații despre serviciile și evenimentele proprii sau cele la care participăm. Trimiterea de mesaje informative în scop de marketing. Pentru comunicarea legată de serviciile achiziționate.
 • Numele, prenumele și adresa: pentru a identifica clientul, pentru facturare, întocmire contract, pentru alte documente cât și pentru a ține evidența clienților, plăților cât și a tuturor abonaților înscriși la serviciile noastre cu datele firmei, numele și prenumele reprezentantului și numărul de telefon al acestuia.
 • Date firmă: pentru facturare, întocmire contract, pentru alte documente cât și pentru a ține evidența clienților, plăților cât și a tuturor abonaților înscriși la serviciile noastre cu datele firmei, numele și prenumele reprezentantului și numărul de telefon al acestuia.
 • Numărul de telefon: pentru a putea comunica informații despre serviciile achiziționate, contractul semnat, întrebări, neclarități, informații legate de plăți, facturi, confirmarea anumitor plăți, diverse evenimente și activități organizate de Salut Photobooth, trimiterea de mesaje informative în scop de marketing.
 • Fotografii sau videoclipuri:
  • surprinse la activitățile și evenimentele organizate de către Salut Photobooth, în scopul promovării și dezvoltării activității noastre comerciale.
  • cu persoanele participante la fotografierea/filmarea instantă realizată cu ajutorul echipamentului, în cadrul evenimentului, cu scopul prestării serviciului de fotografiere/filmare instantă, materiale care vor fi trimise organizatorului evenimentului.

Prin instalarea unor coduri de urmărire a vizitelor de pe website-ul nostru mai putem colecta și informații cu privire la comportamentul dvs. în timpul vizitei pe site-ul nostru web precum: IP-ul vizitatorului, locul din care s-a făcut accesarea, ora accesării și informații de utilizare a platformelor gestionate precum paginile accesate, numărul de pagini accesate, timpul petrecut pe platforme, modul de navigare pe website-uri.

Salut Photobooth colectează datele cu caracter personal:

 • direct de la dumneavoastră (date oferite pe website, email, rețele de socializare (în comentarii, prin mesajele oferite în cadrul discuțiilor de pe chat), prin alte mijloace de comunicare,
 • din rapoartele traficului înregistrat pe website-ul nostru, din cookie-uri, din rapoartele din cadrul rețelelor sociale.

3.Scopurile prelucrării datelor cu caracter personal

Prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal în următoarele scopuri:

 • Furnizarea serviciilor oferite de către Salut Photobooth, ce cuprind acțiuni specifice acestei activități cât și acțiuni ce constă în folosirea cât mai optimă a website-ului și în scopul obținerii de informații statistice pentru îmbunătățirea serviciilor noastre.
 • Îmbunătățirea serviciilor Salut Photobooth prin analizarea statisticilor de pe website și rețelele de socializare.
 • Pentru asistență tehnică online/telefonică/WhatsApp.
 • Evidența plăților efectuate sau ce urmează a fi efectuate de către clienți.
 • Evidența cererilor de ofertă efectuate de către clienți.
 • Evidența clienților noștri în concordanță cu numele și adresa și/sau datele firmei.
 • O bună funcționare și eficiență a înscrierii la serviciile oferite și a beneficierii de ofertele speciale aplicabile de către Salut Photobooth.
 • Informarea cu privire activitățile și evenimentele organizate sau susținute de către DSD MEDIA SOLUTION SRL.
 • Comunicare eficientă între client și Salut Photobooth.
 • Pentru marketing, ne întemeiem comunicările de marketing pe consimțământul dvs. prealabil ce poate fi retras prin cererea dvs. scrisă sau exprimată verbal la tel: 0752 953 578 sau la adresa de e-mail: salutphotobooth@gmail.com. În anumite situații ne putem baza activitățile de marketing pe interesul nostru legitim de a ne promova activitatea atât prin imagini, fotografii, GIF-uri, videoclipuri, materiale video cât și prin alte metode și materiale.

4.Temeiurile în baza cărora Salut Photobooth prelucrează datele cu caracter personal

În general, prelucrarea datelor cu caracter personale este necesară în primul rând pentru a ne putea desfășura activitatea iar în al doilea rând pentru a putea păstra ordinea, eficiența, securitatea și buna funcționare din cadrul DSD MEDIA SOLUTION SRL.

În general, datele dvs. cu caracter personal, care vă sunt solicitate au un caracter obligatoriu, cu excepția anumitor situații în care vă comunicăm că acestea sunt facultative. Dacă aceste date cerute nu ne sunt oferite, procesul de furnizare al serviciilor noastre poate fi întârziat sau imposibil de efectuat.

Pentru a vă putea prelucra datele cu caracter personal DSD MEDIA SOLUTION SRL se bazează pe diverse temeiuri legale, precum:

 • Consimțământul fiind un temei juridic pentru colectarea, prelucrarea și utilizarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, ne putem baza pe acesta ca fiind acordul dumneavoastră. Considerăm consimțământul dvs. orice acord exprimat atât verbal sau în scris, orice formular, câmpuri sau căsuțe de selectare completate de către dumneavoastră, orice acord dat printr-un click sau selector, orice acționare a butoanelor digitale sau a link-urilor, prin care Salut Photobooth vă solicită anumite acorduri.
 • Executarea unui contract sau în vederea încheierii unui contract, prelucrarea anumitor date cu caracter personal este necesară pentru a putea executa sau încheia contractul dintre DSD MEDIA SOLUTION SRL și dumneavoastră.

Putem folosi informațiile pentru interesele noastre legitime precum: oferirea unui conținut adecvat pe website-ul nostru, e-mailuri și newslettere, pentru a ne îmbunătăți și promova serviciile oferite, precum și în scopuri legale, de bună funcționare, administrative, de securitate și de detectare a fraudei.

5.Sursele din care colectăm datele cu caracter personal

Datele cu caracter personal pe care Salut Photobooth le prelucrează, sunt colectate direct de la aceștia prin intermediul formularelor online, rețelelor de socializare, prin mesaje text, e-mail și a altor modalități asemănătoare sau direct prin folosirea echipamentului de fotografiere/filmare instantă.

Pe lângă aceste situații există rapoartele, statisticile și datele prelucrate de pe website privind activitatea utilizatorilor pe website-ul nostru. Acestea se referă la instalarea unor coduri de urmărire a vizitelor de pe website-ul nostru prin intermediul cărora colectăm și informații precum: IP-ul vizitatorului, locul din care s-a făcut accesarea, ora accesării și informații de utilizare a platformelor gestionate precum paginile accesate, numărul de pagini accesate, timpul petrecut pe platforme, modul de navigare pe website. Salut Photobooth prelucrează și date preluate de pe rețelele de socializare.

6.Destinatarii datelor cu caracter personal prelucrate

Datele cu caracter personal sunt dezvăluite sau, după caz, transferate, în conformitate cu principiile GDPR, în baza temeiurilor juridice aplicabile în funcție de situație, în condiţii care asigură confidențialitatea și siguranţa datelor, către categorii de destinatari, precum, dar fără a se limita la:

 • Servicii IT (găzduire website);
 • Servicii de stocare în cloud (arhivare și stocare date);
 • Servicii SMTP (comunicare email);
 • Servicii de promovare reclame;
 • Servicii newsletter;
 • Servicii de trimite SMS;

În cazul în care ne solicitați ca datele cu caracter personal (pe care ni le-ați oferit) să fie șterse, acestea vor fi șterse și de la colaboratori.

7.Pentru cât timp prelucrăm datele cu caracter personal?

Datele cu caracter personal prelucrate vor fi păstrate doar cat este necesar, pe durata participării la antrenamentele și activitățile DSD MEDIA SOLUTION SRL, și ulterior, pentru o durată rezonabilă, care nu poate fi mai scurtă decât termenul general de prescripție. Ulterior, vom elimina/șterge datele dumneavoastră cu caracter personal din sistemele și evidențele noastre.

Pentru prelucrările de date în baza consimțământului, vom păstra datele tale până când îți vei retrage consimțământul. Pentru a-ți retrage consimțământul ne poți trimite un mesaj la adresa de e-mail: salutphotobooth@gmail.com.

8.Cum protejăm datele cu caracter personal pe care le prelucrăm?

Datele personale sunt prelucrate în condiții de siguranță, Salut Photobooth depune eforturile rezonabile pentru a proteja datele cu caracter personal prelucrate pe acest website și a urmat la implementarea de măsuri tehnice adecvate privind securitatea datelor, împotriva prelucrării sau a alterării neautorizate, împotriva pierderii sau a distrugerii, precum și împotriva dezvăluirii și a accesului neautorizat la datele personale transmise, stocate sau prelucrate.

În ciuda măsurilor de protecție, acest website este găzduit pe o platformă ce nu aparține DSD MEDIA SOLUTION SRL, de aceea nu putem garanta securitatea absolută a informațiilor procesate pe acest website și nu putem fi responsabili pentru vulnerabilități cauzate de alte părți terțe.

9.Drepturile persoanelor vizate, care pot fi exercitate în legătură cu prelucrarea datelor lor de către Salut Photobooth:

În baza condițiilor prevăzute de legislația aplicabilă (GDPR), aveți următoarele drepturi:

 1. dreptul la informare (art. 13 și art. 14);
 2. dreptul de acces – persoanele vizate pot obține de la DSD MEDIA SOLUTION SRL confirmarea că le sunt prelucrate datele cu caracter personal, precum și informații privind specificul prelucrării cum ar fi: scopul, categoriile de date cu caracter personal prelucrate, destinatarii datelor, perioada pentru care datele sunt păstrate, existența dreptului de rectificare, ștergere sau restricționare a prelucrării. Acest drept permite persoanelor vizate să obțină gratuit o copie a datelor cu caracter personal prelucrate, precum și contra-cost orice copii suplimentare;
 3. dreptul la rectificare – aveți dreptul de a obține rectificarea a datelor dvs. cu caracter personal inexacte, precum și dreptul de a obține completarea datelor cu caracter personal care sunt incomplete pe care ni le-ați oferit;
 4. dreptul la ștergere („dreptul de a fi uitat”) – Aveți dreptul de a ne solicita sa va ștergem datele cu caracter personal;
 5. dreptul la restricționarea prelucrării – Aveți dreptul de a solicita restricționarea prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal. În acest caz, datele respective vor fi marcate și pot fi prelucrate de noi doar în anumite scopuri;
 6. dreptul la portabilitatea datelor – dreptul de a primi datele dvs. într-un format structurat și aveți dreptul ca aceste date să fie transmise direct altui operator;
 7. dreptul la opoziție – persoanele vizate se pot opune oricând prelucrărilor în scop de marketing, precum și prelucrărilor bazate pe interesul legitim al DSD MEDIA SOLUTION SRL, din motive care țin de situația lor specifică;
 8. Dreptul de a retrage consimțământul – puteți în orice moment să ne soliciți retragerea consimțământului de prelucrare a datelor dvs.;
 9. Dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere – Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal în momentul în care consideră că le-au fost încălcate drepturile: Autoritatea Națională pentru Supravegherea Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30 Sector 1, cod poştal 010336 Bucureşti, România anspdcp@dataprotection.ro.

Drepturile enumerate mai sus se vor exercita printr-o cerere scrisă către Salut Photobooth și trimisă la adresa de e-mail salutphotobooth@gmail.com.

10.Ce trebuie să aibă în vedere persoanele vizitatoare ale website-ului care nu au împlinit vârsta de 18 ani?

Salut Photobooth se adresează, în primul rând, persoanelor juridice cât și reprezentanților acestor societăți comerciale. Te rugăm să nu completezi datele tale cu caracter personal în cuprinsul secțiunilor website-urilor gestionate de către companie dacă ești minor și nu ai acordul părinților/reprezentanților tăi legali în acest sens.

11.Politica de utilizare cookie-uri și tehnologii similare

Pe site-ul nostru folosim module cookie pentru a măsura eficiența site-ului și a îmbunătăți experiența de navigare a vizitatorilor. Modulele cookie nu permit identificarea utilizatorului.

Pentru mai multe detalii despre cookies accesați pagina privind Politica de cookie.

Acordul Utilizatorului

Precizăm faptul că prin acceptarea acestui acord, prin folosirea oricăror mijloace automate de transmitere a informației („sunt de acord”, „ok”, „trimite”, etc.), utilizatorul confirmă că a citit și că este de acord cu această politică iar datele sale personale vor fi prelucrate de Salut Photobooth conform prezentei Politici de Prelucrare a Datelor cu Caracter Personal.

Vă reamintim că puteți să ne trimiteți pe adresa de e-mail: salutphotobooth@gmail.com, orice întrebări aveți despre prelucrarea datelor cu caracter personal.